VOSTOK NEW VENTURES LTD UTÖKAR SITT UTESTÅENDE OBLIGATIONSLÅN MED SEK 150 MILJONER

Stockholm, Feb. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) —

Efter emissionen kommer bolagets totala utestående obligationslån att uppgå till SEK 800 miljoner. Likviddag för de nya obligationerna beräknas att bli den 24 februari 2020 och emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål. Bolaget kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm. 

Pareto Securities AB agerade Sole Bookrunner i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå var legal rådgivare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 16:45 CET.

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök .

Bilaga

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*