Norsk Hydro: Primærinnsider kjøper aksjer

Konserndirektør Einar Glomnes har den 18. februar 2020 kjøpt 10 000 aksjer i Hydro til 29,05 kroner per aksje. Ny beholdning er 14 456 aksjer

Investorkontakt
Stian Hasle
+47 97736022
Stian.Hasle

Pressekontakt
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*